02.07.2023
Největší mýty o fotovoltaice: Vyplatí se a opravdu se jedná o zelenou energii?

Evropský parlament rozhodl, že všechny nově postavené budovy v Evropské unii mají být od roku 2028 emisně neutrální. Toto nařízení se dotýká nejen staveb ve veřejném sektoru, ale budou mu podléhat i soukromé rodinné domy. Změní se také pravidla pro rekonstrukce a hlavní roli bude hrát fotovoltaika. O ní je už nyní velký zájem, lidé jsou ale pod palbou nejrůznějších mýtů a pídí se po tom, zda má fotovoltaika opravdu takový  smysl a zda náhodou nepředstavuje ekologickou zátěž. Jaké jsou nejčastější mýty o fotovoltaické elektrárně a kde vězí pravda?

Energii lze vyrábět pouze během slunečních dnů

Solární panely opravdu vyrábí elektřinu ze slunečního svitu, využívají ale světelnou složku slunečního záření, a tak pro ně není problém vyrábět elektřinu, i když je světlo rozptýlené kvůli mrakům nebo když je chladnější počasí. Fotovoltaika tak funguje přes všechny roční období, dokonce i v zimě. Při instalaci fotovoltaiky ale jsou důležité některé faktory, které napomohou vyššímu výkonu. „Pro fotovoltaiku je klíčové její umístění a správný sklon. To se ale řeší ve spolupráci s dodavatelem, který vám bude fotovoltaiku instalovat. Měl by navrhnout nejefektivnější řešení individuálně pro každou stavbu. Dále je také důležité udržovat panely čisté a například v zimě je nenechat pod nánosem sněhu,“ vysvětluje energetický expert ze společnosti LAMA home Jakub Tobiáš.

Fotovoltaické panely představují ekologickou zátěž

Podstatou fotovoltaiky je to, že vyrábí elektřinu z obnovitelného zdroje, tedy ze slunce. Její provoz je navíc ekologicky šetrný a nedochází k produkci škodlivých látek ani hlukových emisí. Výrobu panelů upravují evropské normy a jsou vyráběny z materiálu, které lze recyklovat. Na druhé straně je samozřejmě průmyslová velkovýroba, která může mít negativní vlivy na životní prostředí. V dnešní době se ale výroba řídí moderními výrobními postupy, které jsou taktéž ekologické, a únik jakýchkoli škodlivých látek do prostředí je minimalizován.

Fotovoltaika je nestabilní zdroj energie

S technologickým pokrokem jsou fotovoltaiky současnosti velmi spolehlivé, jsou vybaveny bateriovým systémem, do kterého lze ukládat nespotřebovanou elektřinu. Důležitá je také kvalita použitého měniče, který slouží jako záložní zdroj při poruchách. „V LAMA home používáme pro instalaci fotovoltaiky měniče Victron. Systém se skládá ze tří samostatných měničů, je plně asymetrický, takže dovede maximálně využít vyrobenou elektřinu a dovede také start z nuly. To znamená, že v případě výpadku se systém uvede sám do provozu jen díky slunečnímu svitu,“ dodává Jakub Tobiáš.

Fotovoltaika nepokryje celou spotřebu

Fotovoltaické panely nepokryjí 100 % spotřeby. Opět ale přichází na scénu technologický pokrok, díky kterému se zlepšuje možnost akumulace vyrobené elektřiny. Například zmiňovaný systém Victron má průměrné využití vyrobené energie 91 % a při kombinaci s jinými zdroji v rámci energetického mixu můžete dosáhnout téměř 100% soběstačnosti. Rozhodně tak není důvod opomíjet potenciál fotovoltaické elektrárny.


Zpět na novinky