19.06.2023
Dotace na fotovoltaiku: Jaké podklady budete potřebovat?

Zatímco v uplynulých letech byla fotovoltaika jen jednou z možných odpovědí na energetickou soběstačnost, turbulentní rok 2022 nám ukázal, že její instalace je jedno z nejefektivnějších řešení, ke kterému můžeme přistoupit. Pořizovací hodnota fotovoltaiky není nízká, lze na ni ale získat dotaci. Jaké podklady budete pro podání žádosti potřebovat?

 

Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaiku je součástí dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten běží již několikátým rokem a jeho hlavním smyslem je podpořit obyvatele České republiky, aby více využívali úsporných technologií s cílem uspořit peníze za energie, bydlet kvalitněji a také šetřit životní prostředí. V rámci dotace můžete získat od 40 do 225 tisíc korun, maximálně však můžete čerpat 50 % nákladů, na které vás fotovoltaika přijde.

 

Podmínky dotace

Důležité je si uvědomit, že abyste mohli z dotačního programu čerpat, musíte svůj projekt přizpůsobit stanoveným podmínkám již od samého začátku. Proto je nejideálnější obrátit se s poptávkou na instalaci fotovoltaiky na společnost, která má s dotačním programem zkušenosti a která dovede fotovoltaický systém navrhnout a zrealizovat tak, aby odpovídal podmínkám a zároveň splňoval vaše požadavky. Dotace je čerpána až zpětně. Tedy až poté, kdy doložíte provedené práce.

 

Odborný posudek

To, že jste splnili podmínky dotace, je také třeba doložit odborným posudkem, který zpracuje oprávněná osoba. Svého energetického specialistu tak vybírejte opravdu pečlivě, musí vám být schopný v tomto ohledu nabídnout komplexní řešení.

Tak tomu je u společnosti LAMA home, která patří do českého energetického holdingu LAMA ENERGY GROUP. U LAMA home máte jistotu, že celý projekt bude splňovat potřebné normy,  a navíc získáte administrativní podporu při podání žádosti.

K podání žádosti tedy budete potřebovat odborný posudek, dokumenty prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. Váš projekt dále musí obsahovat technickou zprávu, výkresovou část, vyhodnocení úspor a průkaz energetické náročnosti budovy v případě, že k instalaci zdroje dojde dříve než 2 roky po dokončení nového rodinného domu.

 

Identita občana

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online systému AIS. K tomu budete potřebovat mít zřízenou elektronickou identitu občana.

Po instalaci fotovoltaiky, kterou je nutné stihnout ve stanoveném termínu nezapomeňte doložit všechny smlouvy s vaším dodavatelem, daňové doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti. I s těmi vám pomůže LAMA home. Důležitá je také fotodokumentace. Všechny podklady se opět dokládají elektronickou cestou a jejich odevzdání je podmínkou pro čerpání dotace.


Zpět na novinky